Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00488
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Ισχύς(MW): 8.00
Θέση/Δήμος: ΣΤΥΨΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΓΕΝΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

No results