Στοιχεία σταθμού ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00498
Εταιρεία: ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 44.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 475/2018 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/12586πε /28.05.2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00498 ) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 44 MW, στη θέση «Μακρυνόρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλλήνης και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00498 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/12586π.ε./28.05.2003, στην εταιρεία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.779/οικ.6271/14.03.2008 και Δ6/Φ17.779/οικ.25959/15.12.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 231/2014 και 196/2015 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/04/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 231/2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.779/12586/28.05.2003 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.779/οικ.6271/14.03.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.779/οικ.25959/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00498), από αιολικό πάρκο ισχύος ισχύος 37,4 MW, στη θέση «Μακρυνόρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλλήνης – Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/04/2014