Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00503
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 28.80
Θέση/Δήμος: ΚΕΔΡΟΣ-ΧΟΝΔΡΗ ΡΑΧΗ / ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 925/2017 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.672/3832/30.05.2003 Απόφαση, όπως ισχύει και έλαβε αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00503, για αιολικό σταθμό ισχύος 28,8 MW στη θέση «Κέδρος – Χονδρή Ράχη» της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 26/10/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.672/3832/30.05.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00503) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.672/16437π.ε./02.04.2009 και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51565/20.06.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/10/2015
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.'' στη θέση «Κέδρος - Χονδρή Ράχη» του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στο Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.672/3832/30.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00503), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012