Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (HE & D RENEWABLES SA)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00504
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (HE & D RENEWABLES SA)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.30
Θέση/Δήμος: ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ (HE & D RENEWABLES SA)

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/3834/28.05.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00504) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/20105π.έ./08.03.2005, ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.403/16434π.ε./02.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 09/2007 βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/01/2015