Στοιχεία σταθμού ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00513
Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.14
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΛΟΥΜΝΙΤΣΗΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Παράταση ισχύος όρων που έχουν επιβληθεί με την Α.Π. 967 (σχ. 936, 889, 782, 687) /18.06.2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ.Π.Δ.Μ. του έργου Α2/10ης ομάδας/α.α.8 : «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 3,14 MW, στη θέση «Ρέμα Λουμνίτσης» της Δημ. Ενότητας Περιβολίου του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (υφιστάμενο έργο), καθώς και αλλαγή επωνυμίας του Φορέα του έργου (από «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», σε «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»). Φορέας του έργου: «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΨΨΔΟΡ1Γ-2Σ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 21/01/2015