Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00515
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.40
Θέση/Δήμος: ΕΛΑΤΗ-ΑΕΤΟΣ / ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.714/3831/28.05.2003 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.714/16439 π.ε./02.04.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00515), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
Ορθή επανάληψη ως προς το τοπωνύμιο της θέσης του σταθμού σχετικά με την ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1339/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW (Αιολικά Πάρκα) – 15 ΜW (Εγγυημένη), στις θέσεις «Βίγλα Πλάκες», «Αετός» και «Φράγμα Ερεσού» του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης του Νομού Λέσβου, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/07/2011