Στοιχεία σταθμού ΔΗΜΟΣ_ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00054
Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ_ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.72
Θέση/Δήμος: ΤΣΙΒΛΟΣ_ΠΟΤΑΜΟΣ_ΚΡΑΘΙ / ΑΚΡΑΤΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΗΜΟΣ_ΑΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν Αποτελέσματα Αδειών