Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00518
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.80
Θέση/Δήμος: ΣΤΕΦΑΝΑ-ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 1272/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.417/3497π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 0,8MW στη θέση «Στεφάνα-Πάνειον όρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 478/2018 για την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.417/3497π.ε./28.05.2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 0,8 MW, στη θέση «Στεφάνα – Πάνειον όρος», των Δημοτικών Ενοτήτων Κερατέας και Καλυβίων Θορικού, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή ΗλεκτρικήςΕνέργειας από Αιολικό Σταθμό (μόνο μία ανεμογεννήτρια)» ισχύος 0,8 ΜW, με φορέα τηνΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. με συντεταγμένες θέσης Χ= 494016.87 Ψ=4184553.87 κατάΕΓΣΑ ’87 και φ= 37ο 48’ 39.41’’ λ= 23ο 56’ 1.38’’κατά WGS’84 , στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ»των Δήμων Λαυρεωτικής
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 23/05/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00518 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.417/3497π.ε./28.05.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 15/03/2018