Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00527
Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.10
Θέση/Δήμος: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ / ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 320/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.51/οικ.9033/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.051/12922/29.11.2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. πρωτ.O-49045/4.11.2011 και O-55255/19.6.2013 βεβαιώσεις της γραμματείας της ΡΑΕ (ΑΔ-00527), της εταιρείας «ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,696MW στη θέση «Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΙΔΞ-ΗΤΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2013
Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.51/οικ.9033/28.05.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00527) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «HYDROPOWER O.E.» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΖΖΙΔΞ-Δ20
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.51/οικ.9033/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00527) της εταιρείας«ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ Ο.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.051/12922/29.11.2005 απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 45ΒΝΙΔΞ-ΒΥΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011
Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ' αρ. 1251/8.3.2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,633 MW σε έκταση του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Μεγάλου Ρέματος, στην περιοχή Ροδοχωρίου του Δ. Νάουσας Ν. Ημαθίας», της εταιρείας ″ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗ Ο.Ε.″
ΑΔΑ: 4ΑΛΗ0-Π
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 08/02/2011