Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00535
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.80
Θέση/Δήμος: ΚΕΔΡΟΣ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 603/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.673/219π.ε./15.07.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 20,8 MW, στη θέση «Κέδρος», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΨΘ9ΡΙΔΞ-ΜΧΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00535 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 239/2011, 793/2011 και 1567/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 28/2007 και 3997/2009 Βεβαιώσεις ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54657/11.04.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΣΘΜΙΔΞ-ΕΞΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/04/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 ΑΔ-00535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 Bεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τις υπ' αριθμ. 793/2011, 1567/2011 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΕ56ΙΔΞ-ΒΡΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/04/2013
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 13,8 MWp, στη θέση «Κέδρος» του Δήμου Διστόμου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡ10-10Γ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/01/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 (ΑΔ-00535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 Bεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την υπ' αριθμ. 793/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 45Ψ9ΙΔΞ-ΛΩΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/12/2011
Παράταση ισχύος της 75526/6640/27.08.2009 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την 17808/1621/15.03.2010 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 13,8 MW, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», στη θέση «Κέδρος» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
ΑΔΑ: 45Ο4ΟΡ10-Σ10
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 11/10/2011
Παράταση ισχύος της 75526/6640/27.08.2009 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την 17808/1621/15.03.2010 απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 13,8 MW, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.», θέση «Κέδρος», του Δήμου Διστόμου του Νομού Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡ10-ΛΨΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 29/09/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.673/219π.έ./15.07.2003 (ΑΔ-535) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 28/2007 και 3997/2009 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΙΔΞ-Η0Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/07/2011