Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00536
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.90
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΟΣ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 804/2012 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.688/1332π.έ./15.07.2003 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00536) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 04/10/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 803/2012 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.493/οικ.9899/12.05.2006 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00947) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 04/10/2012