Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΚΟΡΦΟ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-00538
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΚΟΡΦΟ Α.Ε
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.20
Θέση/Δήμος: ΔΙΚΟΡΦΟ / ΔΩΡΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΚΟΡΦΟ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της αρ.15471/1813/4-4-08 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.’’ στη θέση «Δίκορφο» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, με μείωση ισχύος σε 9,2 MW.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2014