Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00539
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.20
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,2 MW, της εταιρείας \"ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.E.\" στη θέση \"Μεγάλο Πλάι\" του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 14/03/2017
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.674/220π.έ./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.674/4009/25.07.2007 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τις υπ' αριθμ. 24/2007 και 2385/2009 Βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και την υπ' αριθμ. πρωτ. O-47667/21.06.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00539), από αιολικό σταθμό ισχύος 9,2 MW, στη θέση «Μεγάλο Πλάϊ» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2013
Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου, ισχύος 9,2ΜW, στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ», Δ. Διστόμου, Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 25/11/2010