Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00540
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.90
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2376/157295/07.09.2012 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 6,9 ΜW, στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» των Δημοτικών Ενοτήτων Αραχόβης και Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Α.Ε.», ως προς το τύπο του εξοπλισμού και την συνολική ισχύ σε 6,0 MW και παράταση της χρονικής ισχύος αυτής κατά δύο (2) έτη.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2015
Τροποποίηση της αρ.85773/10244/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.'' ισχύος 6,9 ΜW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση από 6,9 MW σε 6 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/12/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.682/228π.ε./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας(Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0540), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. 23/2007 απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-53851/22.01.2013 βεβαίωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.682/228π.ε'./15.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00540) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/01/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 6,9 ΜW, στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» των Δημοτικών Ενοτήτων Αραχόβης και Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/09/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 6.9 MW ΕΜΒΑΔΟΥ 69.030,6 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ }
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/01/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Α.Ε.'' στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Διστόμου Ν. Βοιωτίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/11/2010