Στοιχεία σταθμού ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00542
Εταιρεία: ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.33
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΠΑΛΑΙΟΦΥΤΕΙΑ / ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ)

No results