Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00543
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.70
Θέση/Δήμος: ΑΜΑΛΙΑ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόρριψη αιτήματος τροποποίησης της με αριθμό ΔΙΣΧΑ Στερεάς Ελλάδας/98310/8585/16.11.2009 απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 20,70 MW, στην εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΑΕ» στην θέση «Αμάλια», του Δήμου Διστόμου του ΝομούΒοιωτίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 08/06/2015
Τροποποίηση της αρ.89821/8697/13-10-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.105553/12572/22-10-2010 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.' στη θέση 'Αμάλια' του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τα έργα οδοποιίας (αύξηση του συνολικού μήκους από 3.798 μ. σε 4.766 μ.).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.679/225 π.έ./15.07.2003 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-00543) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.679/12801/25.07.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ. 27/2007 βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και την υπ' αριθμ. 409/2011 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.679/225 π.έ./15.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.679/12801/25.07.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 27/2007 βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/03/2011
Τροποποίηση της αρ.89821/8697/13-10-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.'' στη θέση «Αμάλια» του Δήμου Διστόμου στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη διάταξη των Α/Γ, το πολύγωνο εγκατάστασής τους και τα έργα οδοποιίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/12/2010