Στοιχεία σταθμού SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00547
Εταιρεία: SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.30
Θέση/Δήμος: ΤΣΟΥΚΑ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 518/2013 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.775/12582/21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθμός μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00547), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.775/οικ.11362/12.05.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 22/10/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.775/12582π.ε./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 15,3MW στη θέση «Τσούκα» των Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων & Παλαιοκαστρίτων, του Δήμου Κέρκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/01/2013