Στοιχεία σταθμού SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SPIDER ENERGY SA)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00548
Εταιρεία: SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SPIDER ENERGY SA)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.14
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ / ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SPIDER ENERGY SA)

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 6,14MW στη θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/01/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 259/2012 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 Απόφασης (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00548), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.293/οικ.6267/14.03.2008 Απόφαση, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 3,99MW στη θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2012