Στοιχεία σταθμού AQUAVOLT Ι.Κ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00549
Εταιρεία: AQUAVOLT Ι.Κ.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.80
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΙΚΟ / ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: AQUAVOLT Ι.Κ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.292/6908π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 2,8MW στη θέση «Ρέμα Μελλισουργιώτικο» της Δημοτικής Ενότητας Πραμάντων, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΕΙΛΙΔΞ-3Κ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/01/2013