Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00550
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΠΡΑΣΣΑ - ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ / ΤΗΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΗΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1268/2010 και 708/2011 Αποφάσεις της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-70372/25.01.2018 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΣΙ2ΙΔΞ-7ΞΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/05/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 138/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 2,7 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,8 MW, στη θέση «Πράσσα – Κάμπος Πολέμου» της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΒΦΘΙΔΞ-7Η4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00550 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 Άδεια Παραγωγής στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΜΙ6ΙΔΞ-ΘΒΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 08/12/2017
Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», ισχύος 1,8 ΜW, στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ » του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου , της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ΑΔΑ: ΩΠ4ΨΟΡ1Ι-ΓΚΖ
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 06/10/2016
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.301/οικ.12795/21.07.2003 (ΑΔ-00550) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 ΜW στη θέση «Πράσσα – Κάμπος Πολέμου» του Δήμου Τήνου, του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ », όπως ισχύει, λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού.
ΑΔΑ: 4Α3ΣΙΔΞ-Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/06/2011