Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00553
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 36.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ - ΜΑΡΚΟΥΡΗ- ΙΣΙΩΜΑΤΑ - ΡΑΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τη ισχύ από 36,4 MW σε 36 MW της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1849/2010 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/12807π.έ./21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/2927/08.07.2005 και υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.602/25239/24.12.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και τις υπ' αριθμ. 06/2008 και 304/2009 βεβαιώσεις της ΡΑΕ περί μεταβολής στοιχείων, για αιολικό πάρκο ισχύος 36 MW στη θέση «Κουκουβάγιες – Μαρκούρη – Ισιώματα – Ράχη Πλατανιστού» του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Α.Ε»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2012