Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00556
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΛΥΒΑ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 588/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00556 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.801/18319/16.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και Δ6/Φ17.801/1572/19.03.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 2614/2008, 352/2011 και 173/2013 Αποφάσεις ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 24 MW στη θέση «Καλύβα - Τούμπα», που χωροθετείται σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια εντός της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΨΩΕΕΙΔΞ-820
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/12/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 173/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.801/18319/16.09.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και %6/Φ17.801/1572/19.03.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 2614/2008 και 352/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW, στη θέση «Καλύβα Τούμπα», της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕ56ΙΔΞ-ΞΕΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/04/2013
Tροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.801/18319/16.9.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.801/7691/07.02.2005, Δ6/Φ17.801/2328/25.05.2006, και Δ6/Φ17.801/1572/19.3.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ'αριθμ. 2614/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 24 MW, στη θέση «Καλύβα Τούμπα», του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Κορώνειας), του Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α11ΙΔΞ-4Α
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011