Στοιχεία σταθμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00562
Εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.75
Θέση/Δήμος: ΜΝΗΜΑ ΛΕΟΥ ΡΕΜΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Δ. ΓΟΝΝΩΝ / ΤΕΜΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΡΙΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Παράταση χρόνου της αρ.πρωτ.384/2-3-2004 άδειας εγκατάστασης και χρήσης νερού στην επιχείρηση Γ.ΚΑΡΑΝΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 0,750 MW στη θέση Μνήμα Λέου του ρέματος Καλλιπεύκης, του Δήμου Γόννων, του Νομού Λάρισας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 27/03/2011
Ανανέωση της χρονικής ισχύος και τροποποίηση α) της υπ' αρ. 4112/12.7.2000 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Λάρισας που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Γόννοι 1, ισχύος 0,65 MW στη θέση Δήμητρα, στο ρέμα Καλλιπεύκης, Δήμου Γόννων του Νομού Λάρισας», της εταιρείας Γ. Καράνης & ΣΙΑ ΟΕ., και β) της υπ' αρ. 1231/8.4.2002 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Λάρισας που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Γόννοι 2, ισχύος 0,75 MW, στη θέση Μνήμα Λεού, στο ρέμα Καλλιπεύκης, Δήμου Γόννων, Ν. Λάρισας», της εταιρείας Γ. Καράνης & ΣΙΑ ΟΕ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/02/2011