Στοιχεία σταθμού ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00564
Εταιρεία: ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.40
Θέση/Δήμος: ΒΑΡΔΙΑ / ΠΛΑΤΑΝΙΑ -ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 839/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.953/8049/14.10.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00564) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 380/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00564 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.953/8049/14.10.2003 Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-69260/11.10.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΡΔΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσουρών του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2018