Στοιχεία σταθμού ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00567
Εταιρεία: ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.30
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ / ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 3,3 MW στον ποταμό Βουρκοπόταμο, παραπόταμο του Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, του Νομού Ιωαννίνων» της εταιρείας ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 45ΟΒ0-ΞΩ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2011
Τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 3,3 MW στον ποταμό Βουρκοπόταμο, παραπόταμο του Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, του Νομού Ιωαννίνων» της εταιρείας ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α8Θ0-Π4Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2011
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αναφορά στο υψόμετρο υδροληψίας, από 674 μ. σε 677,10 μ. στο ορθό υψόμετρο κοίτης ποταμού 674 μ. και υψόμετρο στέψης 677,10 μ. στη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.388/11511/14.10.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει μεταβιβαστεί και ισχύει, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00567), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση.
ΑΔΑ: 4Α58ΙΔΞ-ΟΛΔ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.388/11511/14.10.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει μεταβιβαστεί και ισχύει, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00567), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση
ΑΔΑ: 4Α3ΦΙΔΞ-Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2011