Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00568
Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.20
Θέση/Δήμος: ΔΑΦΝΗ / ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦ/ΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 836/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.805/19153/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00568) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 10,2 MW στη θέση «Δάφνη», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και με δ.τ. «ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 10/09/2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/05/2011