Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00573
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.25
Θέση/Δήμος: ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ / ΦΑΙΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 882/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.002/13012/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00573) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,25 MW στη θέση «Αντισκαρι» της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α/Π ΜΟΙΡΕΣ A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 19/09/2018