Στοιχεία σταθμού ΖΩΠΥΡΟΣ A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00574
Εταιρεία: ΖΩΠΥΡΟΣ A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.40
Θέση/Δήμος: ΒΑΤΑΛΙ / ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ,ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΖΩΠΥΡΟΣ A.E.

Ιστορικό Αδειών

Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 840/2018 Απόφασης ΡΑΕ για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΤΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.
ΑΔΑ: 6ΔΜΛΙΔΞ-ΘΝΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/11/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 840/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΤΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της εταιρείας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.
ΑΔΑ: 6ΔΜΛΙΔΞ-ΘΝΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 10/09/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 379/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00574 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.797/οικ.19772/06.11.2003 Απόφαση, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «ENVITEC A.E.», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-69261/11.10.2017 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 5,4 MW στη θέση «ΒΑΤΑΛΙ» της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και της Δημοτικής Ενότητας Μουσουρών του Δήμου Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
ΑΔΑ: ΩΠΦΔΙΔΞ-ΕΤΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2018