Στοιχεία σταθμού Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00578
Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 20.00
Θέση/Δήμος: ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙΑ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 885/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.869/7224/12.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00578) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 20 MW στη θέση «Αλογομανδριά-Μαυροβούνι» των Δημοτικών Ενοτήτων Ορχομενού και Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EEN ΒΟΙΩΤΙΑ A.E.»
ΑΔΑ: 6ΔΖΡΙΔΞ-ΠΦΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 19/09/2018
Παράταση ισχύος της αρ.1208/30-3-05 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.18611/2294/26-3-2010, 105516/10267/22-12-09, 14731/1708/1-4-08 και 4413/31-8-05 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 MW της εταιρείας ‘’E.E.N. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε’’ στις θέσεις ‘’Αλογομανδριά-Μαυροβούνι-Μεγαλοβούνα-Κάλαμος’’ του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 6ΩΞΜΟΡ10-Χ1Κ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 10/06/2014