Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00580
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.00
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΚΡΥΟΡΡΑΧΗ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΛΟΚΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Παράταση ισχύος της αρ.42307/4756/6-3-2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε’’ στη θέση «Σταυρός - Μακρυορράχη» των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού των Ν. Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 12/12/2016
Παράταση Χρόνου Ισχύος Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Σταυρός - Μακρυορράχη», Δήμου Ορχομενού, Π.Ε. Βοιωτίας και του Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ.20 του ν.4203/2013.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 14/01/2014
Αίτηση για χορήγηση παράταση χρόνου ισχύος της με Α.Π. 374/38/16.03.2011 Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 MWp, της «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Σταυρός - Μακρυορράχη», Δήμου Ορχομενού, Π.Ε Βοιωτίας και του Δήμου Λοκρών, Π.Ε Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 05/08/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 ΜW, στη θέση «Σταυρός-Μακρυόραχη ή Μακρυορράχη» των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών των Νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/03/2011