Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.Ε.T.E

Μητρώο PAE: ΑΔ-00581
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.Ε.T.E
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.45
Θέση/Δήμος: ΠΕΡΔΙΚΟΚΟΡΥΦΗ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.Ε.T.E

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 14,45 MW ιδιοκτησίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στη θέση «Περδικοκορυφή» Δήμου Γόρτυνας Π. Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης
ΑΔΑ: 6ΚΟΘΟΡ1Θ-ΑΜΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/10/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 779/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.712/3730/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00581) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 14,45 MW, στη θέση «Περδικοκορυφή», της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».
ΑΔΑ: ΩΝΓΧΙΔΞ-Π6Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 30/08/2018