Στοιχεία σταθμού ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00583
Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.60
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΟΥΛΟΨΗ/ΛΙΑΖΑΡΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 134/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.163112798π.έ./06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00583) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Πυργουλόψη-Λιάζαρι», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΛΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΛΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,6 MW, στη θέση «Πυργούλοψη – Λιαζάρι» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/04/2017
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,6 MW, προϋπολογισμού 4.600.000 €, στη θέση «Πυργούλοψη-Λιαζάρι», Δ.Δ. Πολυποτάμου του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας στην εταιρεία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/10/2015
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.1395/15-6-05 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5,1 MW της εταιρείας ''ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.'' στη θέση «Πυργουλόψη - Λιάζαρι» του Δήμου Στυρέων Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/12/2010