Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00584
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.35
Θέση/Δήμος: ΡΟΒΑΣ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1345/2011 σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.760/7893/06.11.2003 (ΑΔ- 00584) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 9,35 ΜW στη θέση «Ρόβας» του Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, της εταιρείας «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», λόγω αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/11/2011