Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00585
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΟΡΦΟ / ΔΩΡΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 675/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.806/12425/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00585) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 24MW «Τρίκορφο» της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΗΝ4ΙΔΞ-Α5Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/07/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.806/12425/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00585), Άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β41ΩΙΔΞ-1Ψ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/07/2012
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MWp, στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Δωρίδος, Π.Ε Φωκίδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε»
ΑΔΑ: Β49ΘΟΡ10-ΦΚΓ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο της Άδειας Εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 24 MW στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας από «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4Α86ΟΡ10-ΑΝ7
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/09/2011
Τροποποίηση της αρ.13647/1573/4-4-08 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.29415/3392/14-5-2010, 52211/5000/10-7-09 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε.' στη θέση 'Τρίκορφο' του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας, ως προς την επωνυμία της εταιρείας (από 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε.' σε 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.').
ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΡ10-ΒΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/05/2011