Στοιχεία σταθμού ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00059
Εταιρεία: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.50
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.010/2394/18.06.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00059) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,5 ΜW στη θέση «Ρεματιά-Μύλοι» της Δημοτικής Ενότητας Αγκίστρου, του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Κοινοτικής Επιχείρησης Αγκίστρου «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013