Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00593
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.50
Θέση/Δήμος: ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΔΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1000/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.380/οικ.19771/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00593) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 11,5MW στη θέση «Μακροτάνταλο» της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕH ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΑΡ3ΙΔΞ-ΜΔΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/10/2018
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την δραστηριότητα: «Αιολικό Πάρκο, εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 11,5 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», το οποίο θα καταλάβει έκτασης 160.810 τ.μ. περίπου, βρίσκεται στη θέση «Μακροτάνταλο» του Δήμου Άνδρου νήσου Άνδρου Νομού Κυκλάδων»
ΑΔΑ: ΩΑΔΟΟΡ1Ι-ΛΦΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/06/2014