Στοιχεία σταθμού ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00595
Εταιρεία: ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΟΜΑΝΙΤΕ / ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ), ΙΣΧΥΟΣ 2,4 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΑΝΙΤΕ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΤΕΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/09/2011
Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,4 MW στη θέση “Ομανιτέ” Ασή Γωνιάς, του Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, δικαιούχου της εταιρείας “ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.”»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 13/07/2011
Διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 2,4MW στη θέση «Ομανιτέ», Δ.Ε. Ασή Γωνιάς, του Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, δικαιούχου της εταιρείας «ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β) κατηγορίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-08-2002, όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 145799 (ΦΕΚ 1002/Β/18-07-2005).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαδικασία αδειοδότησης
Ημερομηνία: 14/04/2011