Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00596
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.90
Θέση/Δήμος: ΝΟΤΙΚΟ -ΚΟΠΡΙΝΟ / ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 686/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.930/7953/06.11.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00596) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 9,9 MW, στη θέση «Νοτικό Κοπρινό», της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, του Δήμου Αγ. Βασιλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
Τμηματική Άδεια Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 7,2 MW, στη θέση "Νοτικό Κοπρινό" του Δ. Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης, Κρήτης, της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/08/2015
Περίληψη τροποποίησης της υπ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2015
Περίληψη τροποποίησης της υπ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2015
Περίληψη 2ης παράτασης της υπ' αριθμ. ΔΤΕ οικ. 771/06-05-2011 Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9,9 MW, στη θέση "Νοτικό Κοπρινό" του Δ. Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης, Κρήτης, της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», με εξαίρεση την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών 4, 5 και 6 της περιοχής 1 του αιολικού πάρκου, για τις οποίες ισχύει η υπ' αριθμ. 401/12-9-2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
Περίληψη παράτασης ισχύος της υπ' αρίθμ. ΔΤΕ οικ. 771/06-05-2011 Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 9,9 MW, στη θέση 'Νοτικό Κοπρινό' του Δ. Αγ. Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνης Κρήτης της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/07/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 9,9 ΜW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με δ.τ. «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», στη θέση «Νοτικό Κοπρινό», του Δήμου Αγ. Βασιλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/05/2011