Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00599
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.80
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ / ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 598/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00599 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.965/22001/10.12.2003 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Κουλούκωνας-Κουτσοτρούλης», της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα, του Δήμου Μυλοποτάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΤΕ/2881/28-12-2011 απόφασης του Γενικού ΓραμματέαΑποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορήγησης Άδειας Λειτουργίας για τον Αιολικό ΣταθμόΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW, στη θέση«Κουτσοτρούλης» Δήμου Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνου, λόγω συγχώνευσης μεαπορρόφηση της κατόχου της Άδειας εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.» από τηνεταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.» και υπαγωγή του έργου σε ΠρότυπεςΠεριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/01/2015
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,8MW, στη θέση 'Κουτσοτρούλης' του Δ.Μυλοποτάμου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/12/2011
Τροποποίηση της αρ. ΔΙΣΑ/3760/22-12-2006 απόφασης του Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας Κρήτης για τη «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 5,0 ΜW της εταιρείας «AΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Κουτσοτρούλης», του Δήμου Κουλούκωνα, Νομού Ρεθύμνης», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. ΔΙΣΑ/1087/25-02-2009, ΔΙΣΑ/2757/25-5-2010 και ΔΙΣΑ/4028/7-7-2010 όμοιες και ισχύει, λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών, μικρής μετατόπισής τους, αλλαγής του δικτύου σύνδεσης και μετατόπισης του οικίσκου ελέγχου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2011
Τροποποίηση της υπ'αρ. 6/Φ17.965/22001/10.12.2003 (Α -00599) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW, στη θέση 'Κουλούκωνας' του ήμου Μυλοποτάμου, Νομού Ρεθύμνης, στη νήσο Κρήτη, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/04/2011
Τροποποίηση έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 4,8 MW στη θέση «Κουτσοτρούλης» Δήμου Μυλοποτάμου (πρώην Δήμου Κουλούκωνα), Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από την Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/03/2011
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 4,8 MW στη θέση “Κουτσοτρούλης” του Δήμου Μυλοποτάμου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ιδιοκτησίας της εταιρίας Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.965/22001/10.03.2003 (ΑB-0599) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 4,8 MW στη θέση «Κουλούκωνας», του Δήμου Κουλούκωνα του Νομού Ρεθύμνης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ B6/Φ17.965/25042π.ε./14.04.2009 απόφαση, λόγω της αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών και της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/01/2011