Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00606
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΕΥΜΟΡΦΙΑ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 604/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.795/6611/22.12.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00606) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 2,7 MW, στη θέση «Ευμορφία», της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ1ΣΙΙΔΞ-ΖΛ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017