Στοιχεία σταθμού ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00608
Εταιρεία: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.00
Θέση/Δήμος: ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 17MW, στη θέση 'Ξεροβούνι' της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ1Φ-Ω41
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/03/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 17,85MW, στη θέση 'Ξεροβούνι' της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: 45ΒΧΟΡ1Φ-Θ6Λ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/11/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.817/16322/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00608), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΓΜΙΔΞ-Τ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/04/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 17,85MW, στη θέση 'Ξεροβούνι' εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πλατάνου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΔΑ: 4ΙΚΣΕΣ-Η
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/10/2010