Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00609
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΘΙΑ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346π.έ./30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ Αιολικά Πάρκα Α.Ε. – ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.Ε Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ –ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 05/07/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346π.έ./30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ Αιολικά Πάρκα Α.Ε. – ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.Ε Ο.Ε.» και δ.τ. «ΕΝΤΕΚΑ –ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 05/07/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.175/7870/22.12.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/01/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.175/7870/22.12.2003 (ΑΡ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00609) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΤΕΚΑ – ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/01/2015