Στοιχεία σταθμού ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00611
Εταιρεία: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.30
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΕΣ-ΚΡΑΝΙΑ-ΚΟΥΜΠΙ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 350/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.751/18154/22.12.2003 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00611) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρίας «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 17/07/2013