Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00618
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.00
Θέση/Δήμος: ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ / ΒΕΡΟΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΜΑΘΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 136/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.789/οικ.23835/22.12.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00618) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14 MW, στη θέση «Παναγιά Σουμελά», της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/05/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.789/οικ.23835/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00618) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14 ΜW στη θέση «Παναγία Σουμελά» στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/11/2013
Περίληψη άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 14 MW, στη θέση «Παναγία Σουμελά» του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/11/2011
Χορήγηση παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού, ισχύος 14 ΜW, στη θέση «Παναγία Σουμελά» του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας, στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α.Ε.», ως ανεξάρτητο παραγωγό.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 03/01/2011
Χορήγηση παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού, ισχύος 14 ΜW, στη θέση «Παναγία Σουμελά» του Δήμου Βέροιας, του Νομού Ημαθίας, στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ Α.Ε.», ως ανεξάρτητο παραγωγό.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/12/2010