Στοιχεία σταθμού Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΤΕΚΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00621
Εταιρεία: Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΤΕΚΒΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.30
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚ. ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ / ΠΥΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΤΕΚΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της χρονικής ισχύος και κωδικοποίηση της με Α.Π. 85866/5.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,255 ΜWe, στον Βουρκοπόταμο, παραπόταμο του Σαραντάπορου, του Δήμου Κόνιτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων» της εταιρείας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΤΕ., με διακριτικό τίτλο ΚΛΜ ΑΤΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Α.Π. 123508/2004 ΚΥΑ ΕΠΟ, όσον αφορά στη λειτουργία του έργου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 08/04/2014