Στοιχεία σταθμού ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00625
Εταιρεία: ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.90
Θέση/Δήμος: ΜΕΡΣΙΝΗ / ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΥΚΟΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 436/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15Δ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.746/23690 π.έ./10.02.2004 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00625) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Mερσίνη», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 7Δ0ΓΙΔΞ-0ΜΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Ανανέωσης
Ημερομηνία: 24/05/2017
Επανέκδοση – τροποποίηση άδειας εγκατάστασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ 'EVERWIND ΕΠΕ' στη θέση «Μερσίνη», Νήσου Μυκόνου του Ν. Κυκλάδων.
ΑΔΑ: 4ΙΞΛΕΝ-Ζ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/10/2010