Στοιχεία σταθμού EVERWIND LTD

Μητρώο PAE: ΑΔ-00625
Εταιρεία: EVERWIND LTD
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.90
Θέση/Δήμος: ΜΕΡΣΙΝΗ / ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EVERWIND LTD

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 436/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 15Δ/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.746/23690 π.έ./10.02.2004 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00625) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,9 MW, στη θέση «Mερσίνη», της Δημοτικής Ενότητας Μυκόνου, του Δήμου Μυκόνου, της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΕΒΕΡΓΟΥÏΝΤ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Ανανέωσης
Ημερομηνία: 24/05/2017
Επανέκδοση – τροποποίηση άδειας εγκατάστασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ 'EVERWIND ΕΠΕ' στη θέση «Μερσίνη», Νήσου Μυκόνου του Ν. Κυκλάδων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/10/2010