Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Π

Μητρώο PAE: ΑΔ-00627
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Π
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΟΣ / ΙΗΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΗΡΑΣ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Π

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ
ΑΔΑ: 67ΝΙΙΔΞ-Η63
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Ανανέωσης
Ημερομηνία: 27/07/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 15/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.657/17204 π.έ./30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00627) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,6 MW, στη θέση «Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας Ιητών, του Δήμου Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, της εταιρείας με την επωνυμία «AIOΛΙΚΗ ΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΞ4ΧΙΔΞ-9ΒΤ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016