Στοιχεία σταθμού ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00628
Εταιρεία: ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΜΑΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ / ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΥΚΟΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενο από 2 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 1,8MW” στη θέση “Μαού Λαγκαδά” του Δήμου Μυκόνου της ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε..
ΑΔΑ: Β4ΤΖΓ-ΔΧ7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/10/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενο από δύο (2) ανεμογεννήτριες με συνολική ισχύ ίση με 1,8 MW στη θέση Μάου Λαγκάδα του Δήμου Μυκόνου, της νήσου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων» της εταιρείας ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.
ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΞ-ΖΦΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/04/2012
Υπαγωγή του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελούμενο από δύο (2) ανεμογεννήτριες με συνολική ισχύ ίση με 1,8 MW στη θέση Μαού Λαγκάδα του Δήμου Μυκόνου, της νήσου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων»,στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003).
ΑΔΑ: 45767ΛΞ-0Ρ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 17/11/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.893/22031 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00628) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 1,8 MW στη θέση «Μαού Λαγκάδα (Φυλλάδια- Σούζος)» του Δήμου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων, της εταιρείας «ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΛ0ΙΔΞ-Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/02/2011