Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00062
Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΙΝΟΥΣΑ / ΣΕΡΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/2255/18.06.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. 1270/2010 απόφαση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ ισχύος 1,5MW στη θέση Μονή Παναγίας, Δ.Δ. Οινούσας, Δήμου Σερρών, Νομού Σερρών της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/01/2011