Στοιχεία σταθμού ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00630
Εταιρεία: ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΧΑΛΑΡΑ / ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΥΚΛΑΔΩΝ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35/2014 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.891/22032 π.έ./10.02.2004 (ΑΔ-00630) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.891/13244/15.12.2009 Απόφαση, από αιολικό σταθμό ισχύος 0,6 MW στη θέση «Χάλαρα», της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου, του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2014